logo
DỰ ÁN CNN
DỰ ÁN CNN
Ý nghĩa dự án. Có thể nói, khoảng 10 năm trở lại đây xuất hiện một loạt “chỉ số tăng trưởng ” ngoài mong muốn của xã hội. Trong những chỉ số đó có cái tăng với tốc độ phi mã, năm trước bằng nửa năm sau, năm sau nữa bằng hàng chục lần năm trước.
Những bài viết được quan tâm