logo
Thứ năm, 25 tháng 2 năm 2021 -

Những bài viết được quan tâm
  • KHI NHÀ CÓ HAI MẸ CHỒNG
    KHI NHÀ CÓ HAI MẸ CHỒNG
    Hồi xưa ở Hà Nội có bài vè “mươi yêu” có tiêu chuẩn cuối cùng: Mười yêu Văn Điển bà bô mới về(Mẹ chồng đã mất)!. Ấy là các cô chỉ mong không có một mẹ chồng. Vậy mà trong cuộc sống, thi thoảng có cô dâu lại có tới …hai mẹ chồng thì...