logo
KHI NHÀ CÓ HAI MẸ CHỒNG
KHI NHÀ CÓ HAI MẸ CHỒNG
Hồi xưa ở Hà Nội có bài vè “mươi yêu” có tiêu chuẩn cuối cùng: Mười yêu Văn Điển bà bô mới về(Mẹ chồng đã mất)!. Ấy là các cô chỉ mong không có một mẹ chồng. Vậy mà trong cuộc sống, thi thoảng có cô dâu lại có tới …hai mẹ chồng thì...
DỰ ÁN CNN
DỰ ÁN CNN
Ý nghĩa dự án. Có thể nói, khoảng 10 năm trở lại đây xuất hiện một loạt “chỉ số tăng trưởng ” ngoài mong muốn của xã hội. Trong những chỉ số đó có cái tăng với tốc độ phi mã, năm trước bằng nửa năm sau, năm sau nữa bằng hàng chục lần năm trước.
Những bài viết được quan tâm